Biex Iressaqna Lejh

  To Bring us to Him

  Iddawnlowdja PDF

  Pjan | Kard

  Visione

  ‘Nitlobkom sabiex tersqu lejn Kristu ... u tgawdu mis-salvazzjoni tiegħu, u l-qawwa tal-fidw tiegħu.”

  OMNI 1:26
  Prijoritajiet

  Prijoritajiet

  • Nimxi Wara l-Profeta
  • Nistieden Ħabib għal Laqgħa tas-Sagrament
  • Nieħu Antenat fit-Tempju

  Għanijiet

  • Nagħtu ħarsa lejn id-diskors mill-konferenza ġenerali.

  • Nikkommettu ruħna biex nagħmlu dak li jgħallem il-Profeta u kull nhar ta’ Ħadd nevalwaw l-isforzi tagħna.

  • Bl-għajnuna tat-talb infittxu opportunitajiet biex fihom nimministraw.

  • Nistiednu l-ħbieb fi djarna, għal-laqgħat tas-sagrament u għal laqgħat oħra biex jitgħallmu dwar Kristu.

  • Naqsmu messaġġi tal-Knisja ma’ sħabna permezz tal-internet.

  • Fil-kunsill tal-qasam niffukaw dwar kif nistgħu ngħinu lill-membri u l-ħbieb javvanzaw.

  • Insaħħu l-fidi tagħna f’ Ġesù Kristu billi bil-ħsieb nosservaw jum is-Sabbath u mmexxu ħajjitna b’ tali mod li nkunu denji li jkollna rakkomandazzjoni tat-tempju.

  • Nużaw FamilySearch biex nidentifikaw dawk l-antenati li jeħtieġu l-ordinanzi tat-tempju.

  • Nieħdu l-ismijiet tal-familja ġewwa d-Dar tal-Mulej u ngħinu oħrajn jagħmlu l-istess.

  Family

  Indikaturi ta’ Progress

  Il-mexxejja tal-qasam u l-wited ikunu jistgħu jkejlu l-progress billi jimmoniterjaw dawn l-indikaturi ewlenin mir-Rapport ta’ Kull Tliet Xhur:

  • Intervisti tal-Ministeru
  • Adulti adottati b’ rakkomandazzjoni kurrenti tat-tempju
  • Attendenza waqt il-laqgħa tas-sagrament
  • Membri li ssottomettew l-ismijiet tal-antenati tagħhom għall-ordinanzi tat-tempju

  Implimentazzjoni

  L-azzjonijiet speċifiċi li l-membri għandhom jieħdu biex jgħinu individwi u familji jipparteċipaw fil-ħidma tas-salvazzjoni huma parti importanti mill-pjan reġjonali.

  Mexxejja: Il-membri tal-kunsilli ta’ koordinazzjoni, wited u qasam għandhom, bl-għajnuna tat-talb, jiżviluppaw ċerti passi speċifiċi li għandhom jieħdu biex iwettqu l-viżjonijiet, il-prioritajiet u l-għanijiet tar-reġjun. Il-mexxejja huma mħeġġin biex, bl-għajnuna tat-talb, jikkunsidraw ċerti ismijiet speċifiċi ta’ individwi li fuqhom għandhom jiffokaw l-attenzjoni tagħhom.

  Individwi u Familji: L-individwi u l-familji huma mħeġġa biex iniżżlu ċerti għanijiet speċifiċi realistiċi fuq kard żgħira ħafna u dan jgħinhom jiffokaw l-isforzi tagħhom fuq it-tliet prioritajiet tal-pjan reġjonali fil-ħajja personali tagħhom.

  Li Tkun Responsabbli u Tkompli Ssegwi:  Is-Sebgħinijiet Reġjonali jħeġġu lill-presidenti tal-wited biex jiżviluppaw modi sinifikanti kif huma jimplimentaw il-pjan reġjonali u kontinwament ikomplu jsegwu l-progress li jkunu qed jagħmlu. Il-presidenti tal-wited, min-naħa l-oħra, iħeġġu lill-isqfijiet biex jaħdmu mal-mexxejja tas-saċerdozju u awżiljari biex flimkien jiżviluppaw modi kif jistgħu jimplimentaw il-pjan reġjonali u huma wkoll ikomplu jsegwu l-progress u jkomplu jħeġġuhom.